Nevjerojatna trajnost Novilon oilona

Ulje je uvijek na tarnoj površini


ŠTO JE NOVILON-OILON?
NOVILON-OILON je lijevani poliamid u koji smo već u početnoj fazi proizvodnje ugradili mikroskopski male kapljice ulja. Ulje je tako postalo sastavni dio cjelovite strukture materijala. Tako ugradjeno ulje ne može ishlapiti niti iscuriti iz materijala bez obzira na uvjete obrade ili primjene.

ULJE JE UVUEK NA TARNOJ POVRŠINI
Ulje, ugradjeno u naš NOVILON-OILON, uvijek se nalazi na samoj površini, bez obzira na to koliko je materijala odstranjeno pri obradi. lako ga ne možemo vidjeti ni opipati, ono je u obliku mikrokapljica ravnomjerno raspršeno u čitavom materijalu.

NEVJEROJATNA TRAJNOST NOVILON-OILONA
U istovrsnim primjenama dijelovi izradjeni od NOVILON-OILONA izdrže pet do sedam puta dulje nega isto takovi dijelovi izradjeni od čistog poliamida ili poliamida punjenog molibden disulfidom. U to su se uvjerili kupci toga materijala u njegovim mnogobrojnim i raznovrsnim primjenama, a to su dokazala i znanstvena ispitivanja provedena u Velikoj Britaniji, SR Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim državama. Tu gotovo nevjerojatnu trajnost materijala postigli smo ugradjivanjem točno odredjene količine ulja u strukturu materijala.
Mazivo smanjuje faktor trenja na tarnim površinama više od 25% time što spriječava prekomjerno razvijanje topline odnosno zagrijavanje, koje je glavni razlog smanjenju trajnosti odnosno kraćem radnom vijeku nepodmazanih poliamidnih materijala.

PRELIJEPO DA BI BILO ISTINITO!
Mnogi kupci su ustanovili da je primjenom NOVILONA-OILONA radni vijek njihovih proizvoda produljen više od sedam puta, a mnogo puta se NOVILON-OILON pokazao odličnim i tamo gdje standardni poliamidi uopće nisu mogli doći u obzir da budu primijenjeni.

DIMENZUE? NISU PROBLEM!
Tehnološki postupak što ga u AKRIPOLU primjenjujemo u proizvodnji NOVILONA omogućuje proizvodnju vrlo velikih dijelova, čiju veličinu ograničava samo mogućnost rukovanja i strojne obrade. Donja granica našega standardnog programa jesu cijevi vanjskog promjera 45 mm, šipke promjera 30 mm i ploče debljine 5 mm.

MATERIJAL »UGRADi i ZABORAVI«
Ako se za bilo koji materijal može reći: »Ugradi i zaboravi«, to se sigurno može reći za NOVILON-OILON. S potpunom odgovornošću tvrdimo da je već u uobičajenoj primjeni izdržljivost lijevanih poliamida pet do deset puta veća nego što je izdržljivost njihovih metalnih prethodnika od lijevanog željeza, bronce, aluminija ili mjedi. NOVILON-OILON izdrži još pet do sedam puta dulje. Zato se za NOVILON-OILON s punim pravom može reći: »Ugradi i zaboravi«.

PROIZVODNJA GOTOVIH STROJNIH DIJELOVA PO NARUDŽBI
Veliki dio NOVILONA izradjujemo prema želji i specifikaciji kupaca u gotove dijelove već u našoj strojnoj obradi. AKRIPOL je opremljen najmodernijim uredjajima, koji osiguravaju najvišu kvalitetu i pouzdanost isporuke.

TEHNIČKI SAVJETl
U suradnji s našim licenčnim partnerima možemo ponuditi tehničke savjete, koji se temelje na dugogodišnjem iskustvu u industrijskoj primjeni NOVILONA. Savjetujemo pri konstrukciji originalnih dijelova kao i pri zamjeni metalnih dijelova u strojevima i drugim uredjajima. Ovisno o opterećenju i o drugim radnim uvjetima, savjetujemo takodjer pri izboru optimalnog materi-jala, a po potrebi razvijamo i »materijale po mjeri« prema vašem zahtjevu i potrebi.

POSEBNI ODLJEVCI PO MJERI
AKRIPOL proizvodi i odljevke od NOVILONA, koji po obliku i dimenzijama u najvećoj mjeri odgovaraju definitivnom proizvodu, tako da je prije ugradjivanja potrebna samo minimalna strojna obrada. Razumljivo da je takav način proizvodnje uvjetovan oblikom i ekonomičnošću izrade proizvoda, a to je povezano s težinom i veličinom serije. Za savjete u vezi s tim uvijek su vam na raspolaganju naši stručnjaci.

JEDANAEST RAZLOGA ZA UPOTREBU NOVILONA 6 i 6/12
- izvanredna otpomost na trošenje (osobito abraziju)
- odlična otpornost na koroziju
- mala gustoća
- velika udarna čvrstoća
- nizak faktor trenja
- dopušten kontakt s namirnicama i pićem
- veća ekonomičnost u usporedbi s drugim materijalima
- jednostavnost rukovanja velikim dijelovima
- mala potrošnja energije
- smanjenje buke
- jednostavna i jeftina strojna obrada

DODATNIH OSAM RAZLOGA ZA UPOTREBU NOVILON-OILONA
- faktor trenja 25% niži od čistih poliamida
- samopodmazivnost
- ne pregrijava se pri upotrebi
- vrlo je otporan na trošenje (osobito abraziju)
- izdržljivost mu je 5 do 7 puta veća od drugih poliamida
- izdržljivost mu je 25 do 50 puta veća od metalnih dijelova
- neporozan je i ima glatku i čistu površinu
- ulje nikada ne ishlapi niti iscuri

Idi na vrh stranice