Toplinska svojstva svjetlosnih kupola i traka

Aglas IRR - lijevane ploče sa smanjenom transmisijom topline


 

Tijekom godine nudimo svjetlarnike sa IR stabilizatorima bez dodatnog troška!


Aglas IRR je svjetlopropusan materijal, koji ima plavo-ljubičasti sjaj, a pri propusnosti svjetlosti rerflektira blijedo pastelno zelenu nijansu. Svjetlopropusnost vidljive svjetlosti i kostantni opal efekt podjednak je standardnom tipu Akripolovog mliječno bijelog akrila koji se koristi za izradu svjetlosnih kupola. Učinak reflektirajuće sunčeve topline ugrađen je u materijal i vrlo je konzistentan. Površina Aglas IRR ploča podjednako je glatka i sjajna kao i kod standardnih Aglas ploča.
Infracrvene IC (Infrared IR) zrake dio su prirodnog svjetla koji nije vidljiv ljudskom oku već se osjete kao toplina. AGLAS IRR su infracrvene reflektirajuće akrilne ploče koje smanjuju količinu topline koja ulazi u objekte.

AGLAS IRR smanjuje troškove klimatiziranja objekata, a zahvaljujući laganom termoformiranju može udovoljiti brojnim varijacijama u dizajnu.

Usporedba propusnosti topline standardnog UV zaštićenog Aglas 011 akrilnog stakla i istog Aglas IRR:
(toplinski učinak Aglas IRR u usporedbi sa Aglas opal 011 testirali smo na toplinski izoliranoj zatvorenoj podlozi, pokrivenoj sa obje vrste materijala te izložili utjecaju sunca.)Optičke karakteristike usporedno Aglas IRR, Aglas Opal 011:


Propusnost sunčeve energije:
IRR - 31%  011 - 53%
Propusnost vidljive svjetlosti: IRR - 50%  011 - 54%
Refleksija sunčeve energije: IRR - 39%  011 - 18%
Refleksija vidljive svjetlosti: IRR - 29%  011 - 23%
Fizikalne i tehničke karakteristike ploča tipa Aglas IRR zadovoljavaju zahtjeve standarda akrilnih ploča ISO 7823-1, koji je sljedbenik njemačkog standarda DIN 16975: